Αγαπάμε τη Κύπρο!
τώρα στη βάση
12907
αγγελίες
Υποβάλω
αγγελία
Γενικοί κανονισμοί και συνθήκες χρήσης της υπηρεσίας των αγγελιών του Mix.com.cy


1. Ο χρήστης – είναι είτε το φυσικό είτε το νομικό πρόσωπο, το οποίο καταχωρεί αγγελίες στο Mix.com.cy

2. Η υπηρεσία των αγγελιών του Mix.com.cy παραχωρεί στους ευσυνήδητους χρήστες το δικαίωμα να καταχωρούν αγγελίες στις προθεσμίες (χρονικά διαστήματα), οι οποίες καθορίζονται κατά την υποβολή της αγγελίας.

3. Υποβάλλοντας τις αγγελίες, ο χρήστης συμφωνεί με τους κανονισμούς και τις συνθήκες χρήσης της υπηρεσίας.

4. Καταχωρώντας τις αγγελίες, ο χρήστης συμφωνεί, ότι τα προσωπικά του δεδομένα του θα είναι ασφαλισμένα στη βάση των δεδομένων της υπηρεσίας αγγελιών του Mix.com.cy σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου.

4.1 Καταχωρώντας την αγγελία, ο χρήστης συμφωνεί στο να παίρνει την διαφημιστική διανομή(αποστολή) του Mix.com.cy στο καθορισμένο στην ανακοίνωση e-mail και/ ή κινητό του τηλέφωνο όχι συχνότερα από 1 φορά το μήνα και όχι περισσότερο από 5 φορές για κάθε καταχωρημένη ανακοίνωση.

5. Σε περίπτωση προσωρινής μη λειτουργίας της υπηρεσίας, οι προθεσμίες των αγγελιών παρατείνονται στην ώρα της μη προσιτότητας της υπηρεσίας στις συνθήκες λειτουργίας on-line. Αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε περίπτωση, αν η υπηρεσία δεν ήταν επαρκής στο διαδίκτυο, των διοικητικών θεμάτων που προϋποθέτονται, τα οποία δεν σχετίζονται με τις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις με την υπηρεσία αγγελιών του Mix.com.cy

6. Δεν είναι κατορθωτή η αλλαγή ή η διόρθωση του κειμένου της αγγελίας, συγκεκριμμένων σημείων, δεδομένων επαφής και προθεσμίας παρουσίασης των αγγελιών μετά το ξεκίνημα της δημοσίευσης.

Δωρεάν αγγελίες:

7.1 Γίνονται δεχτές δωρεάν αγγελίες μόνο από ιδιώτες, οι οποίοι δεν ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες.

7.2 Σε ένα βασικό τμήμα επιτρέπεται να κατανεμηθούν όχι περισσότερες από τρεις δωρεάν αγγελίες και όχι συχνότερα της μιας φοράς στις 14 μέρες.

7.3 Στις δωρεάν αγγελίες επιτρέπεται η τοποθέτηση μιας φωτογραφίας.

Πληρωμένες αγγελίες:

8.1 Οι πληρωμένες αγγελίες διακρίνονται σε κοινό κατάλογο με χοντρά γράμματα.

8.2 Επιτρέπεται να καθοριστούν διασυνδέσεις (link) σε συγκεκριμμένα σημεία της αγγελίας.

8.3 Στις πληρωμένες αγγελίες επιτρέπεται να καταχωρηθεί μεγάλος αριθμός φωτογραφιών.

8.4 Η ποσότητα των υποβαλλόμενων πληρωμένων αγγελιών είναι απεριόριστη με εξαίρεση των περιπτώσεων κατάχρησης και υπέρ πληρότητας κάποιου τμήματος με αγγελίες ενός χρήστη.

8.5 Όλες οι τιμές για τις πληρωμένες υπηρεσίες του Mix.com.cy καθορίζονται με ΦΠΑ.

Κανονισμοί των περιεχομένων των αγγελιών:

9. Δεν γίνονται δεχτές (αποσύρονται) οι αγγελίες:

9.1 Που το περιεχόμενο τους είναι παράνομο, αντιφατικό των ηθικών αρχών, με προσβλητικές είτε με απατεωνίστικες πληροφορίες μέσα από τα κείμενα ή τις γραφικές πληροφορίες.

9.2 Που είναι ακατάλληλες ή μερικώς ακατάλληλες που αφορούν στο τμήμα των υπηρεσιών των αγγελιών.

9.3 Που είναι χωρίς ακριβή λεπτομερειακή περιγραφή της προτεινόμενης υπηρεσίας, του προϊόντος, της δραστηριότητας είτε της προτεινόμενης εργασίας.

9.4 Που οι προσφορές που περιέχουν, σε περισσότερο από ένα σημείο, για υπηρεσίες ή προϊόντα ή αγγελίες γενικού χαρακτήρα.
Παραδείγματα: «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε καλές τιμές», «Χειμερινές μπότες Continental διαφόρων μεγεθών».

9.5 Που έχουν προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν υπάρχουν(δεν είναι διαθέσιμα) στη Κύπρο.
Παραδείγματα: «αυτοκίνητο BMW 528i του 2003, διάνυσε 73 χιλιάδες χιλιόμετρα, το αυτοκίνητο βρίσκεται στην Αγγλία».

9.6 Που περιέχουν στο κείμενο της αγγελίας (με εξαίρεση των συγκεκριμμένων πεδίων) ή στο παραρτημένο πρόγραμμα τον αριθμό του τηλεφώνου, το e-mail, τις διασυνδέσεις του ιντερνέτ ή άλλα στοιχεία επαφής.

9.7 Στις οποίες δεν είναι συμπληρωμένα ή δεν είναι σωστά συμπληρωμένα τα απαιτούμενα πεδία ή περιέχουν λανθασμένες και εσφαλμένες πληροφορίες.

9.8 Που αφορούν στην τιμή ή στα χαρακτηριστικά στο κείμενο της αγγελίας, τα οποία διαφέρουν από τα υποβαλλόμενα στα συγκεκριμμένα πεδία.

9.9 Που αφορούν σε φωτογραφίες ή σε προγράμματα, που δεν αντιστοιχούν στη συγκεκριμμένη προσφορά, η οποία βρίσκεται στο κείμενο της αγγελίας. Οι παρατεθειμένες φωτογραφίες εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας.

9.10 Που αφορούν σε φωτογραφίες ή σε προγράμματα, τα οποία έχουν εξαιρετικά έντονο φόντο, μη φυσικά χρώματα, πολλαπλασιασμένη ή με άλλο τρόπο διακρινόμενη φωτογραφία στο κατάλογο των αγγελιών (η πρώτη φωτογραφία στην αγγελία).

9.11 Που το περιεχόμενο του κειμένου ή ξεχωριστές λέξεις ή μέρη των λέξεων στο πάνω κατάλογο στη πρώτη γραμμή της αγγελίας γράφονται με κεφαλαία γράμματα.
Παράδειγμα: «Πουλώ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μοτόρα Καβασάκι 530», «Ενοικιάζω Διαμέρισμα Σε Καλή Τιμή».

9.12 Που περιέχουν βοηθητικά σύμβολα, περιττά κενά, επιλογή παρόμοιων ή χωρίς νόημα γράμματα στη πρώτη γραμμή, το ίδιο όπως και στο κείμενο, που δεν έχουν σχέση ως προς το περιεχόμενο της αγγελίας.
Παράδειγμα: «Πουλώ // μοτόρα // Honda».

9.13 Που περιέχει στη πρώτη γραμμή της αγγελίας λέξεις όπως «Ειδικές Προτάσεις», «Ξεπούλημα», «Ειδικές προσφορές», «Μοναδικές τιμές», «Σούπερ ευκαιρίες», «Προσοχή» και άλλες εμπορικές λεκτικές εκφράσεις, που είναι προορισμένες για να προκαλέσουν τη προσοχή των χρηστών ως προς την αγγελία στο γενικό κατάλογο.

9.14 Που με οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζονται τα συγραφικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα σε εμπορικές μάρκες.

9.15 Που είναι σε άλλες γλώσσες, εκτός από Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά. Επίσης, το περιεχόμενο του κειμένου στη Ρωσική γλώσσα να συλλέχτηκε από αναμετάδοση.

9.16 Που να περιέχει το κείμενο πολλά λάθη.

9.17 Που στις οποίες απαιτείται ολοκληρωτική ή αποσπασματική προπληρωμή για το προιόν ή την υπηρεσία.

9.18 Αγγελίες, που προσανατολίζονται στην λήψη πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες.

9.19 Που στις οποίες παρουσιάζονται πολλά παράπονα.

9.20 Με προσφορές, που στις οποίες δεν υποδεικνύονται πολύ βασικές λεπτομέρειες.
Παραδείγματα:
- Σε αγγελία που αφορά σε πώληση αυτοκινήτου δεν υποδεικνύεται, ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει ζημιές από ατύχημα.
- Σε αγγελία που αφορά σε πώληση ακίνητης περιουσίας δεν υποδεικνύεται ότι η ακίνητη περιουσία βρίσκεται σε ζώνη απαλλοτρίωσης.

9.21 Με προσφορές που αφορούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία χρήζουν άδειας, εάν η αγγελία δεν περιέχει συγκεκριμμένες πληροφορίες για επαφή με την εταιρεία και τον αριθμό της άδειας της αντίστοιχης πρόσφοράς.

9.22 Που αφορούν σε εργασία σε βίντεο συνομιλίες, σε ερωτική φωτογραφία και σε γυρίσματα βίντεο, για παροχή ερωτικών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο. Για διάδοση φαρμάκων, προϊόντων ή υπηρεσιών σε διχτυακή μορφή.

9.23 Που αφορούν σε έσοδα από το ίντερνετ μέσα από την εγγραφή, από την παρακολούθηση και μέσα από άλλους αναξιόπιστους τρόπους δραστηριοτήτων.

9.24 Που αφορούν σε προσφορές για τσιγάρα, για αλκοολούχα ποτά (με εξαίρεση τα συλλεκτικά), για ελεγμένα φάρμακα, για επικίνδυνα ή βλαβερά προιόντα και ουσίες, όπως και για εμπορεύματα, που δεν είναι πιστοποιημένα με τα νόρμα του EC.

9.25 Που περιέχουν προσφορές για εμπορεύματα μαϊμού ή λαθραίας προέλευσης.

9.26 Που αφορούν στα ίντερνετ καταστήματα, στα οποία η διασύνδεση οδηγεί όχι στο συγκεκριμμένο προιόν, το οποίο παρουσιάζεται στην αγγελία.

9.27 Που αφορούν σε άλλες υπηρεσίες των αγγελιών. Επίσης τα περιεχόμενα στο κείμενο ή στο προστιθέμενο πρόγραμμα, αναφορά διαφήμισης και/ ή λογότυπα άλλων υπηρεσιών των αγγελιών.

9.28 Που αφορούν σε προσφορές υπηρεσιών μαντικού χαρακτήρα – αστρολογία, μαντεία και άλλα.

9.29 Που αφορούν σε εισπράξεις καταθέσεων, εράνων, συνδρομών και άλλων επενδύσεων οποιασδήποτε μορφής.

9.30 Που αφορούν σε απασχόληση εργασίας εκτός των συνόρων της Κύπρου.

9.31 Που αφορούν σε διασυνδέσεις που αφορούν στους τρόπους, που λανθασμένα χειρίζονται οι επισκέπτες, που ανοίγουν τα παράθυρα που εμφανίζονται με ενσωματωμένη ηχητική συνοδεία ή πραγματοποιημένες άλλες λανθασμένες πράξεις σε σχέση με τους επισκέπτες ή των πληροφοριακών συστημάτων, προσφορές που περιέχουν προιόντα ή υπηρεσίες, απαγορευμένες για τοποθέτηση στις αγγελίες του Mix.com.cy

9.32 Που αφορούν στα περιεχόμενα του κειμένου που έχουν συναισθηματική απόχρωση, επιφωνήματα, εκκλήσεις, συνθήματα, διακηρύξεις και σκηνοθετημένες ερωτήσεις. Απαγορεύεται η χρήση επιφωνηματικών και ερωτηματικών σημείων. Το κείμενο της αγγελίας πρέπει να είναι αποκλειστικά πληροφοριακό.

Η οργάνωση των κανονισμών:

10.1 Από τους διαχειριστές της υπηρεσίας αποσύρονται όλες οι αγγελίες, οι οποίες αναφέρονται στην 9η παράγραφο.
Τα λεφτά από τις αποσυρόμενες πληρωμένες αγγελίες δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση αγενών και επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων τα δεδομένα των επαφών των χρηστών εισάγονται σε ένα συγκεκριμμένο κατάλογο περιορισμού ως προς την τοποθέτηση των αγγελιών.

10.2 Με βάση την απαίτηση της αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δικαστικών οργάνων τα πιστοποιητικά δεδομένα και το πρωτόκολλο των πράξεων των χρηστών δίνονται στους αιτητές σε γραπτή μορφή.

Ευθύνη και περιορισμός της ευθύνη:

11.1 Ο χρήστης (αυτός που βάζει την αγγελία) φέρει ολοκληρωτική υλική ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών που βάζει τόσο ως προς την υπηρεσία των αγγελιών, όσο και ως προς τρίτα άτομα σε περιπτώσεις παραβιάσεων των κανόνων της υπηρεσίας των αγγελιών, της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατία, των συγραφικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων ως προς τις εμπορικές μάρκες και σήματα. Επίσης σε περιπτώσεις δημιουργίας ζημιών, ανησυχίας ή αμηχανίας ξένων ατόμων.

11.2 Η εταιρεία, ο διαχειριστής, καθώς επίσης και ο ιδιοκτήτης της υπηρεσίας των αγγελιών Mix.com.cy δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών, όπως επίσης και για τις πιθανές ζημιές ή αμηχανίες, οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία ή την ανικανότητα της υπηρεσίας των αγγελιών με εξαίρεση τη 5η παράγραφο.

Αλλαγές στις συνθήκες και στους κανονισμούς:

12. Οι κανονισμοί και οι συνθήκες εξασφάλισης της υπηρεσίας των αγγελιών του Mix.com.cy μπορεί να αλλάξουν, να εμπλουτιστούν ή να διορθωθούν από τη διαχείριση της ιστοσελίδας και είναι ενδυνάμη από το λεπτό της έκδοσης τους στην ιστοσελίδα.

www.sanotan.ru

www.anatacattery.com

www.firstcars.org

MIX.com.cy

MIX.com.cy